İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarına ve bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Bugün yayımlanan ve “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği”nde değişiklikler yapan Yönetmelikle;
**Yiyecek yardımını kapsamında yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri içinde üçte ikisine kadar olan miktarının, kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanabilmesi hususu Yönetmelik hükmü haline getirildi. Diğer illerde ise memurun yemek maliyetinin en çok yarısının kurum bütçesinden karşılanması uygulamasına devam olunacak.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personelin yemek maliyetinin üçte ikisine kadar olan kısmının kurum bütçesinden karşılanması hususu, Bütçe Kanunu kapsamında halen uygulanmaktaydı. Bu husus Yönetmelik hükmü haline getirilirken, söz konusu iller için geçerli olan belediye sınırlaması da kaldırılmış oldu.
**A1, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personelin, il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanması uygulaması kaldırıldı.
DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri içinde üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 2- A1, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. “
MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın