İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TSK'dan ayrılan subaylar nasıl dönecek? İşte şartlar

TSK’dan ayrılan pilot subaylar ile uçuştan ayrılan subayların geriş dönüşüne dair düzenlemeler 671 sayılı KHK’da yer aldıPilotların geri dönüşüne ilişkin olarak 671 sayılı KHK’da yer alan düzenleme şu şekildedir:
“MADDE 6- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.
“EK GEÇİCİ MADDE 92- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamalan ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilebilirler. Bunların dışanda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılır. Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden aynlanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”
EK GEÇİCİ MADDE 93- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartlan sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilirler. Pilotaj eğiminde başanlı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren onbeş yıldır. Pilotaj eğiminde başansız olanlann bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dahil edilir.”
MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMELERİ
1- Düzenleme, 17 Ağustos 2016 tarihinden önce ayrılan pilot subayları kapsıyor.
2- Bunlardan uçuş için gerekli şartları sağlayanlar, başvurularının uygun görülmesi halinde kuvvet komutanının teklifi ve Milli savunma Bakanının onayı ile yeniden subay olarak alınacak.
3- Bunların dışarı da geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak.
4- Göreve başlayanlardan, en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.
5- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilecek. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.
6- 17 Ağustos 2016’dan önce uçuştan ayrılan subaylar 1 yıl içinde geri dönmek için başvurabilecek. Bunlar kuvvet komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilecek. Pilotaj eğiminde başanlı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren onbeş yıldır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın