İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SGK, EKPSS ile atananlardan istenen belgeleri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK,2016/1 EKPSS ile atananlardan istenen belgeleri açıkladı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
01/09/2016
 E-KPSS 2016/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA
 YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
E-KPSS 2016/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz teşkilatına yerleştirilen
adaylar, aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 09/09/2016 Cuma saat 17.00’a kadar Ziyabey Cad.
No: 6 Kat:5 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5.kat 522 nolu odaya elden veya posta ile (Postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER
1- KPSS Atama Başvuru formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır) (Ek-1)
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla
Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, yurt dışından mezun
olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı diploma denklik belgesi, ortaokul ve/veya
lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge
3- 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet
yönetmeliğine uygun)
4- Askerlik durumu; yapılmış ise terhis belgesi, tecilli veya muaf ise bu durumu
gösterir belge (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve
asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir)
5- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40
oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu aslı ya da noter tasdikli örneği
6- Mal Bildirim Formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı
zarf içinde) (Ek-2)
7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3)
8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
9- Adli Sicil Belgesi
İlanen duyurulur.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın