İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Partilerin Engelli Vaadleri !

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini Ankara Arena’da açıkladı. 1 Kasım genel seçimleri için seçim startını veren MHP Lideri Bahçeli engelli ve gaziler için vaatlerini belirtti.

Engellilere yönelik politikalarımızdan bazılarını şu şekilde:

Engelli kardeşlerimize işe yerleştirmede öncelik verecek, kamudaki engelli kotasının tamamına atama yapacağız.

Engelli ve engelli yakını aylığını 400 liraya; ağır engelli aylığını 600 liraya çıkaracağız.

Engellilere muhtaç aylığı bağlanmasında, engellilerin kendi gelirlerini esas alacağız.

Gazilere ve şehit yakınlarına yönelik politikalarımızdan bazıları da şu şekildedir:

Gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkını vereceğiz.

Ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarını iyileştireceğiz, gaziler arasındaki eşitsizliği gidereceğiz.

Şeref aylığı 1400 liraya yükseltilecek ve geliri olsun olmasın muharip gazilerimizin hepsine aynı tutarda ödeyeceğiz.

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı vereceğiz.

Gazilerimiz ve çocuklarının işe yerleştirilmelerine öncelik tanıyacağız.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Engelliler İçin Engelli Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşlarımızın bizim dönemde ne kadar büyük, devrim mahiyetinde imkanlara kavuştukları herkesin malumudur. Engelsiz bir hayat için gerekli her türlü alt yapıyı oluşturacağız. Görme ve ortopedik engelli için gerekli teknolojik çalışmalar yapacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için Engelli Yaşam Merkezi kuruyoruz.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Her Alanda Var Olan Engelliler Muhtaç Aylığı Değil, “Yaşam Aylığı”

• Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, % 40 engellilik düzeyi için 400 TL, % 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.

• Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz.

• Evde bakım aylığı alan yurttaşlarımızı sosyal koruma kapsamına alacağız.

• Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

• Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Engelliler İçin Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

• Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız. ,

• Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz.

• Herhangi bir ölçüte bakılmaksızın tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

• Engellilerin rehabilitasyonunu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili tüm yasalara ve engellilere özel yasalara dâhil edeceğiz.

• Zihinsel engellilerin erken tanı, tedavi ve eğitimi için özel projeler geliştirecek ve uygulayacağız.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

• Tüm engellilere koşullarına uygun, çok yönlü eğitimi eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız. • Engellilerin kaynaştırıcı bir ortamda eğitim alabilmeleri için öncelikle eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz.

• Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını artıracağız.

• Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz.

Kimseye Muhtaç Olmayan Yaşlılar Kaliteli ve Çağdaş Bakım Anlayışı

• Tüm kentlerde yaşlı bakımevleri açacağız.

• Huzurevlerinin sayısını yoğun ihtiyaç duyulan bölgelerden başlayarak artıracağız.

• Evde destek ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız.

• İhtiyacı olan yaşlılar için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde evlere sıcak yemek hizmeti sunacağız. • Evde yaşlılara bakan aile üyeleri için sosyal, psikolojik ve finansal destek programları oluşturacağız. • Eğitimli ve donanımlı yaşlı bakım personeli yetiştireceğiz.

Yaşlılara Özel Sağlık Hizmetleri

• Temel sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmasına son vereceğiz.

• Önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı yaşlılık (geriatri) hastaneleri açacağız.

• Göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için uzman ekiplerle düzenli taramalar gerçekleştireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

• Üç ayda bir 600 TL olarak ödenen 65 Yaş Aylığını Aile Sigortası Programı kapsamında 900 TL’ye çıkaracağız.

• Çalışmak isteyen yaşlı yurttaşlara uygun istihdam seçenekleri sunacağız.

• Yaşlı yurttaşlarımızın değişen teknolojilere uyum sağlayabilmeleri için kısa süreli ve amaca yönelik eğitim programları hazırlayacağız.

• Engellilerin diğer yurttaşlarımızla birlikte eğitim alabilmesine öncelik verecek, bunun mümkün olmadığı durumlar içinse engelli okullarını destekleyecek ve bu okulların sayılarını artıracağız.

• Zihinsel engelli ve otizmli bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını gözetecek, örgün eğitimden dışlanmalarını engelleyeceğiz.

Çalışmak İsteyen Engellilere İş Olanağı

• Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.

• Engelli kadrolarını ve kotalarını artıracağız.

• Engellilere yönelik etkin meslek edindirme programları geliştirecek, çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti vereceğiz.

• Engellilerin bilgi kaynaklarına tüm yurttaşlarla eşit koşullarda erişebilmesini sağlayacağız.

• İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz.

Engelli Dostu İş Yeri

• Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız.

• Korumalı İş Yerleri Yasası çıkararak engelli yurttaşlarımızın çalışma hakkını güvence altına alacağız.

• Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız.

Toplumun Her Alanında Erişebilirlik

• Engellilerin tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için “erişilebilirlik standartları” geliştireceğiz.

• Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Engellilerin ulaşım hakkının güvence altına alınması için “politika takip sistemi” oluşturacağız.

• Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerini teşviklerle destekleyeceğiz

Engellilerin Sağlığı

• Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız.

• Engellilerin, hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelmesini sağlayacağız.

• Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunacağız.

• Engelli raporu alınması ve yenilenmesi sürecini kolaylaştıracağız.

• Engelli yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları yer ve ölçüde ücretsiz olarak yararlanabilmelerini temin edeceğiz.

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın