İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÖMSS’ye kayıt başvuruları nasıl yapılacak?


ÖMSS’ye nasıl kayıt olacağız,nasıl başvuracağız şeklinde birbirinin benzeri bir çok soru gelmektedir.

ÖMSS başvurusu için öncelikle ilk ön kayıtların alınacağı 20.02.2012 tarihini beklemek gerekmektedir. Bu tarihte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il müdürlüklerine aşağıda listesi sunulan evraklarla birlikte gidilecek ve burada yetkililer tarafından doldurulacak “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi” alarak ÖSYM’nin açacağı başvuru merkezlerine evrak teslim edilecektir.Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne  giderken aşağıda belirtilen evrakı 
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:  
1) ÖMSS Aday Başvuru Formu   
  2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük 
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları 5
  3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim 
düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)  
  4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, 
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 
  5) İlköğretime başlama yaşı öncesi  işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî 
belge/belgeleri 


Adayların ÖSYM Başvuru Merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında 
bulundurmaları zorunludur: 
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli 
tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi  
2) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu  
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim 
edilecektir.) 
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası 
olduğunu belirtir raporları 
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu 
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)  6
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C.  Kimlik Numarası 
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontuNot:Bu bilgiler ÖMSS klavuzu çıktıktan sonra güncellenmiştir.

Bir yorum

Bir yanıt yazın