İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Memura, yemek yardımında iki önemli değişiklik

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle, değişiklik yapıldı. Tıklayınız.

İki madde üzerinde yapılan değişikliğin eski ve yeni madde karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre,
1- Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Maliye Bakanlığı daha önce oluşan yemek yardımı maliyetinin yarısını bütçeye koyup yarısını memurdan almaktaydı. Yeni düzenlemeye göre, Maliye Bakanlığı, oluşan yemek maliyetinin yarısını değil üçte ikisini karşılayacaktır. Bu yeni düzenleme 15 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecektir. Maliye Bakanlığının karşılayacağı yemek gideri maliyeti artacağı için, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışmakta olan memurun ödeyeceği yemek yardımı ücreti azalabilir.
2- 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ücretsiz olarak yemek yardımından yararlanması yönünde daha önce düzenleme yapılmıştı. Yeni yapılan düzenlemede, Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç tutulmuştur.
İşte 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğin karşılaştırmalı madde tablosu
ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Madde 4-1-Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.”
Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. “EK MADDE 2- Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın