İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MEMUR, EŞ VE ÇOCUKLARININ HANGİ FAALİYETİNİ KURUMUNA BİDİRMEK ZORUNDADIR?

Eşi ve reşit olmayan veya mahcur olan çocukları bazı faaliyetlerde bulunan Devlet memurları, bu faaliyetleri belli bir süre içinde kurumlarına bildirmek zorundadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; eşinin ve reşit olmayan veya mahcur olan çocuğunun ticaret veya kazanç getirici faaliyetlerini 15 gün içinde kurumlarına bildirmeyen memurlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmetmiştir.

Bildirilmesi gereken faaliyetler

Devlet memurunun eşi ve reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğu;

*Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunduğunda,

*Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev aldığında,

*Ticari mümessil veya ticari vekil olduğunda,

*Kollektif şirket ortağı olduğunda,

-Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olduğunda.

-Adi şirket kurduğunda,

-Ortağı olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Ortağı olduğu kooperatif şirketin (üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç) yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıştığında

memurun 15 gün içinde kurumuna yazılı olarak bu durumu bildirmesi gerekir.

Bu faaliyetlerin yanı sıra, okulların tatil döneminde yapılan çalışmalar ile kısa süreli yapılan çalışmalarla ilgili olarak bildirimde bulunulması gerekmiyor.

Yükümlü olunmasına rağmen bildirimde bulunulmaması

Eş ve çocuklarının faaliyetlerinin bildirilmesi konusunda memurun yükümlülüğünün doğabilmesi için; eşinin ve reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğunun, yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerin süreklilik göstermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda bildirimde bulunma yükümlülüğü olmasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen memur hakkında 657 sayılı Kanunun 125/B maddesinde belirtilen kınama czasının verilmesi gerekecektir.

Zira, kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında; “b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” de sayılmıştır.
memurunyeri.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın