İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kadroya geçen sözleşmeliler asil mi, aday mı?

6495 sayılı kanun ile kadroya geçenler asil mi, aday mı?

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro veren 6495 sayılı yasa 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun ile, 100 bine yakın sözleşmeli memur kadrosuna atanmıştır.

Bu Kanun, 2011 yılında çıkarılan ve yine kamuda çalışan sözleşmelilere kadro veren 632 sayılı KHK’nın bir benzeri olduğu için, kadroya geçenlerin aday mı, asil mi olduğunu yeniden işlememiştik. Ancak gelen sorular nedeniyle bu konuyu ele alıyoruz.

2011 yılında çıkarılan 632 sayılı KHK’da madde hükmü şu şekilde yazılmıştı:

“Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

O tarihte yapmış olduğumuzda yorumda, maddede aday memurluğa atanmayı öngören bir ibare olmadığı için tüm sözleşmelilerin asil memur kadrosuna atandığını ifade etmiştik. Daha sonra, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan rehberde de aynı değerlendirme yapılmıştı.

2 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı Kanununda da, 632 KHK düzenlemesinin aynısı yer almıştır. Bu nedenle, 2013 yılındaki düzenleme ile kadroaya atananlar, asil memur kadrosuna atanmıştır. Bunlar aday memur değildir ve haklarında aday memurluk hükümleri uygulanmayacaktır.

Kaynak: www.memurlar.net

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın