İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engellilerin ÖTV İndirimli Araç Alımlarında Özel Tertibat şart mı?

Mesaj : artık engelliler ötv indirimli araç almak için özel tertibata gerek var mı acaba benim h ehliyetim var raporum %57 ama raporun arka kısmında özel tertibatlı araç için değerlendirilmedi bu durumda ben araç alabilirmiyim

CEVAP: Mehmet Bey; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren H sınıfı sürücü belgesi uygulamasına son verildi. Bunun yerine engellilere A veya B sınıfı sürücü belgesi verilmektedir. Ancak sürücü belgelerine Sürücünün sağlık şartları ile araçta bulunması gereken özel tertibatlara ilişkin kod numaraları, sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna uygun olarak sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümüne yazılır.

Engellilerin 1 Ocak 2016 tarihinden önce almış oldukları H sınıfı sürücü belgesini; engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirmesi gerekmektedir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır. Engellinin sürücü belgesi verilirken, özel tertibatlara ilişkin kod numaraları, sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna uygun olarak sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümüne yazılarak işlem tamamlanır.

Bu bilgiler çerçevesinde gelelim sizin % 57 Sağlık Kurulu Raporu ile ÖTV istisnasından yararlanarak araç almanıza. % 90’ın altında engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunanlar engel durumlarına uygun özel donanımlı araç almaları durumunda ÖTV istisnasından yararlanabilirler. Bunun şartları;

1- Sol alt ekstremiteden, sağ alt ekstremiteden veya her iki alt ekstremiteden birden kısıtlılığı olmak

2- Sol üst ekstremiteden veya sağ üst ekstremiteden kısıtlılığı olmak

3- Boy kısalığı nedeniyle pedallara uzanamadığı için pedalları yükseltecek özel donanıma ihtiyaç duymak

4- Her ne sebeple olursa olsun % 90 ve üzeri raporu bulunmak ve hiç bir şekilde sürücü belgesi alamayacak olmak.

29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir. Komisyon, kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir.

Özel tertibatlı araç içim ÖTV istisnasından yararlanabilmek için vergi daireleri;

*** Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

*** Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

*** Alıcının sürücü belgesinin fotokopisi,

Sizin sorunuza gelecek olursak; Bu bilgiler çerçevesinde yeni sağlık raporu alıp yukarıda anlattığım süreçleri tamamlamadan araç alma imkânınız bulunmamaktadır.

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın