İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engelliler Bu Tarihe Dikkat ! Başvuru İçin Son gün…

Engelli vatandaşlara devletten geri ödemesiz hibe müjdesi.Kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere devlet belli şartları sağlaması halinde 36 Bin T.L.’ ye kadar hibe desteği verecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği için başvuru rehberi yayımlandı.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla verilecek olan hibe için engelli ve eski hükümlülerin kuracakları iş ile ilgili projelerini hazırlayarak 30 Aralık 2015 tarihine kadar bağlı bulundukları Türkiye İş Kurumu Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Hangi projeler desteklenecektir?

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Hibe için onay kim tarafından verilmektedir?

Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Hibe hangi fondan karşılanacak?

Engelli ve ya eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur.

Engellilerde hangi şartlar aranacak

-İŞKUR’a kayıtlı olmak,

-Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli olmamak,

-Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,

-İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski Hükümlüler için aranacak şartlar

-İŞKUR’a kayıtlı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli olmamak,

-Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,

-İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Destek kapsamında olmayan maliyetler nelerdir?

-İşyeri kirası,

-Depozito,

-Su, elektrik, iletişim v.b. abonelik ücretleri,

-çalışanların ücretleri,

-İşlenerek ya da doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,

-vergi, resim, harç ve çeşitli üyelik ücretleri,

-İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan demirbaş malzemeler,

-Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesi için yapılan giderler.

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın