İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engelli Öğretmenler Yer Değişikliğinden Muaf olacak

17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bugün itibariyle değişiklik yapıldı. yÖNETMELİĞİN 53. Maddesi beşinci fıkrasında :(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.

ENGELLİ ÖĞRETMENLER GÖREV YERİ BELİRLEMEDEN İSTİSNA TUTULACAK 

Söz konusu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna yapılan değişiklikle aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerde norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.”

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın