İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engelli Memura Verilen Tayin Hakkına İzin Verilmezse Ne Yapılmalı!

Soru : Merhaba 2014 te çıkan kanunla engelli memura verilen bir defaya mahsus tayin hakkından yararlanmak istiyorum ancak kurum buna izin vermesse ne yapmalıyım yararlanan arkadaşlar oldu tşk

2014 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72. maddesine eklenen hüküm şu şekildedir:

‘’İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Kanuna eklenen bu hüküm gereği, tüm kurumları kapsayan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe de aşağıda bulunan ek 3. madde eklendi.

“Ek madde 3- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az % 40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

Bu 3. ek maddeden sonra, geçici 5. Madde ile de diğer kamu kurumlarının kendi atama ve yer değişikliği yönetmeliklerinde 6 ay içinde gerekli değişiklikleri yapmaları gerektiği hükmü getirildi. Yani sizin çalıştığınız kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliği de değişmiş olmalı

Sorunuzda, engel oranınızdan bahsetmemişsiniz Ama yukarıdaki mevzuattan çıkarmamız gereken sonuç şudur: Memur kendisi için tam teşekküllü bir hastaneden usulüne uygun bir şekilde almış olduğu % 40 ve üzeri engellilik raporuyla; ağır engelli eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları için bir defaya mahsus olarak tayin talebinde bulunabilir. Kurumlar bu talebi kadro imkânlarına bakarak sonuçlandıracaktır.

engellilersitesi.com

Bir yorum

  1. Aydın Yanık Aydın Yanık

    Merhaba. Ben Hatay ili Reyhanlı İlçe belediyesinde Memur olarak çalışmaktayım. %60 engelli raporum var. Ben Hatay Büyük Şehir belediyesine geçebilirmiyim bu yasadan yararlanarak ?

Bir yanıt yazın