İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engelli Erken Emekliliğinde Derece Yükselmesi Süreleri Kısaltılacak!

Engelliler sitesi olarak; Kamu Personel sisteminin ele alındığı çalıştayda alınan kararları değerlendirmeye devam ediyoruz. 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen çalıştayda ‘’Erken Emeklilik Sağlanan Engellilerin Derece Yükselmesi Sürelerinin Kısaltılması’’ konusu da ele alındı. Ele alınan bu konunun Kamu Kurumlarında çalışırken engelli emeklilik hakkından yararlanmak suretiyle emekli olanlar için çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Bu nedenle konuyu ayrıntılı olarak ele almak istedik.

Memurların Derece ve Kademeleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi Memurların eğitim durumlarına göre Memurluğa başlayacakları derece ve kademeleri ve çalıştıkları süre içinde yükselebilecekleri dereceleri hükme bağlamıştır. Buna göre İlkokul mezunları: 15. Derecenin 1. Kademesinden, Lise mezunları: 13.Derecenin 3. Kademesinden, 4 yıllık üniversite mezunları: 9. Derecenin 1. Kademesinden memurluğa başlar ve her yıl 1 (Bir) kademe olmak üzere 3 (üç) yılda bir derece yükselirler. Üniversite mezunu olarak 9. Derecenin 1. Kademesinden memurluğa başlayan kişi (Kademe ve derece durdurmaya yönelik herhangi bir disiplin cezası almaması durumunda) 24 yılda 1. Dereceye düşmekte ve emekli olana kadar 1. Dereceden maaş almaya devam etmektedir. Aynı şekilde lise mezunları da emeklilikleri gelene kadar inebilecekleri dereceye olan 3. Dereceye kadar, Ortaokul mezunları ise 14. Dereceden başladıkları memurluklarını emekli olana kadar 5. Dereceye kadar düşerek sürdürmekte ve emekli olabilmektedirler.

Engelli Memurların Durumu

Bu bilgileri engelli memurların emeklilik sürelerini göz önüne alarak yorumladığımızda; İşe başlama ve engel oranlarına göre engelli memurların emeklilik süreleri 15-18 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Konuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, 2001 yılında % 40 engelli olarak memurluğa başlayan ve 15 yıl çalıştıktan sonra 2016 yılında emekli olacak olan üniversite mezunu engelli memur 4. Dereceden emekli olmaktadır. Aynı durumu lise mezunu memura göre değerlendirdiğimizde; 15 yıl üzerinden emekli olan lise mezunu engelli memur 8. Dereceden emekli olmaktadır.

Sonuç Olarak;

Görüleceği üzere engelli memurlar erken emeklilik imkânından yararlanmakla birlikte emekli olurken diğer memurlara göre derece bakımından dezavantajlı durumda emekli olmakta ve bu durum hem emekli ikramiyesini hem de alacağı maaşı etkilemektedir. Zira memurlar 4. Derecenin altına düştüklerinde ek gösterge almakta ve bu ek gösterge hem çalışırken hem de emekli olduklarında emekli maaşı ve ikramiyesini artırmaktadır. Hal böyle olunca, erken emeklilik imkânından yararlanan engelli memurlar genelde 4. Dereceye düşemeden emekli olduklarından normal emekli olan memurlara göre daha düşük emekli aylığı ve ikramiyesi almaktadırlar.

Engelliler sitesi olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen Kamu Personel sisteminin değerlendirildiği çalıştayda, Erken Emeklilik hakkından yararlanan engelli memurların derece sorununun çözümüne yönelik adımları takdirle karşıladığımızı ve engelli memurlar ile diğer memurlar arasındaki bu dezavantajlı durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak düzenleme ile çalıştayda somutlaştırılmış olan engelli çalışanların yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması dileğiyle…

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın