İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Emekli,Malullük,Vazife Malullüğü, Dul-Yetim Aylığı Alan Kişilere 01 Ocak 2011’den gerçerli maaş farklarının verilmesi hakkında SGK açıklaması

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2010 tarih ve 27802 (1. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 05 Ocak 2011 tarihli ve 27806
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/01/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek
gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,061954) memuriyet
taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,82656) olarak yeniden belirlenmiştir.
 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi
malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1.868.668 kişinin 01 Ocak 2011
tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka
ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2011 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır.
 

Buna göre,
A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında,
3. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında,
B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın