İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE OHAL SÜRESİNCE ONAY VERİLMEYEBİLECEK

673 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, çalışanların emeklilik sevk onaylarına ilişkin hükümler de içeriyor.

 Yapılan düzenlemeye göre, 5510 sayılı Kanunun emekliye sevk onayının verilmesinde aradığı bir aylık süre zorunluluğuna olağanüstü hal süresince uyulmayabilecek. Emeklilik onayı 1 ay içinde veriliyor 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, kamu görevlilerinin emekliye sevk onaylarının kimler için hangi makamlar tarafından verileceğini düzenlerken; kamu görevlilerinin yaşlılık, malûllük veya vazife malullüğüne ilişkin emeklilik talebi işlemlerinin söz konusu makamların onayı ile tekemmül edeceğini ve emekliye sevk onayının (özel kanun hükümleri hariç olmak üzere), emeklilik talep tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Yapılan düzenleme ile bu süre kuralına OHAL süresince uyulması zorunluluğu kaldırıldı. Emekli olmak isteyene izin verilmeyebilecek Kamu görevlilerinin emeklilik talebinde bulunması halinde bu taleplerinin en geç 1 ay içinde ilgili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğunun 21/7/2016 tarihinden itibaren kaldırılması nedeniyle; **21/7/2016 tarihinden önce emeklilik talebinde bulunmuş, ancak o tarihe kadar emeklilik onayı verilmemiş olanların, **21/7/2016 ve sonrasında talebinde bulunmuş olanların emekli olabilmeleri için gerekli onay işlemi, OHAL’in devamı süresince ilgi makamlar tarafından yapılmayabilecek.

 OHAL süresinin bitmesinin ardından, söz konusu 1 aylık onay süre yeniden işlemeye başlayacak. Yapılan düzenleme, kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinin OHAL süresince hiç kabul edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Emeklilik taleplerinin, ilgili makamlar tarafından OHAL süresince onaylaması da mümkün. 673 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi Emeklilik onayları

 MADDE 6- 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

memurunyeri.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın