İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

EKPSS Sınavı İptal edilen Engelli Aday, açtığı davayı kazandı

Katıldığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında kolunda saatle sınava girdiği tespit edilerek sınavı geçersiz sayılan aday, açtığı davayı kazandı.

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan ve sınava kolunda saatle girdiğinin anlaşılması üzerine sınavı sonradan geçersiz sayılan aday tarafından açılan davada, konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12.Dairesi, “davacının sınavının salt saat ile sınava girdiğinden bahisle sonradan geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” sonucuna vardı.

Sınava kolunda saat ile girdiği gerekçesiyle, ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla sınavı geçersiz sayılan aday tarafından açılan davaya bakan idare mahkemesi; davacıya ait sınav görüntülerinin yer aldığı CD içeriğinin incelenmesinden kol saati takarak sınava girildiğinin anlaşıldığını, bu nedenle davacının kurallara aykırı olarak girdiği sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek davayı reddetmiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12. Dairesi ise;

Olayda, her ne kadar davacının yukarıda yer verilen Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine aykırı olarak kolunda saat ile sınava girdiği sabit ise de; davalı idarenin sınavın güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu, sınavın yapıldığı ana bina ve sınav salonu girişinde davacının herhangi bir uyarıyla karşılaşmaksızın sınava alındığı hususları göz önüne alındığında; davacının kolunda saat ile sınava girmesi dışında sınav içerisinde sınava aykırı bir hareketinin olduğuna ve saatin davacıya avantaj sağladığına veya olumlu bir katkısının olduğuna dair bir tespit bulunmadığı, ayrıca salon görevlilerince sınav esnasında davacıya bu konuda bir müdahale de yapılmadığı anlaşıldığından, davacının sınavının salt saat ile sınava girdiğinden bahisle sonradan geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşarak, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yönünde verilmiş olan idare mahkemesi kararını bozdu.

memurunyeri.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın