İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

EKPSS Deneme Sınavı – Lise Düzeyi – 2014/2

Sınavın Adı: EKPSS (ortaöğretim)Lise Deneme Sınavı
Eğitim Seviyesi: Lise
Engelli Grubu: Genel Engelliler
Sınav Tarih ve Saati: 24 Nisan 2014 (Perşembe) Saat: 21:00 başlayıp 22:00’da son bulacaktır.
Sınav Süresi : 60 Dakika
Amaç: Engelli memur adaylarını EKPSS sınavına hazırlamak
Hazırlayan: Muteber
Sorular sınav başladığında bu konu altına eklenecektir.
Cevap anahtarı Saat 22:10’den sonra cevap anahtarı verilecektir.
Cevaplarınızı bir yere not alınız.
Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir bu konuda anlayışınızı bekliyoruz.
Herkese Başarılar dilerim.EKPSS Deneme Sınavı – Lise Düzeyi – 2014/2 Sınavı Soruları

Türkçe

1. “Bir cümlede aynı ekleri alan kelimelerin peş peşe sıralanması  bir anlatım kusurudur.”  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım kusuru vardır?  
A)  Akıl kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi cennete ya da cenneti cehenneme çevirebilir.  
B)İyi ya da kötü bir şey yoktur sadece düşünce onu öyle yapar.  
C)Şu anki eğitim sistemimiz tek tip insan yetiştirmektedir.  
D)Yıllardır yaşadığım ve çok sevdiğim bu şehri, Adana’yı, bırakıp İstanbul’a  gideceğim. 
E)Sokağa çıkıp biraz gezip arkadaşlarımla sohbet  edip sonra eve gelip yattım.  


2. Nice büyük yazarların en önemli yapıtları başlangıçta geri çevrilmişti. Ama bu yapıtlar, zaferi kazanıp bugün aranan kaynak kitaplar arasına girmeyi başardılar. Bu yapıt da bugün için benzerleri arasında gerilere itilebilir; ama sağlam, özgün bir sanat ürünüyse sonunda hak ettiği değeri bulur.

Bu parçada geçen “gerilere itilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İlgi görmemek 
B) Aday gösterilmemek 
C) Örnek alınmamak
D) Gerçeği yansıtmamak 
E) Bilimsel olmamak


3. Gazeteci olarak, aldığınız haber sizi ne kadar üzerse üzsün, günlük işlerinizi yapmaktan kaçamazsınız. Yine haberleri hazırlayacak, yine sayfaları düzenleyecek, acının üstüne çıkarak işinizi yapacaksınız, yapmak zorundasınız.
Bu parçada geçen “acının üstüne çıkmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Acısını unutturacak işlerle uğraşmak 
B) İşini severek yaptığını göstermek 
C) Üzüntüsünü yenerek görevini sürdürmek 
D) Özel yaşamından söz etmemek 
E) Olayların iyi yönlerini görmeye çalışmak


4. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca ötekilerden farklıdır? 
A) Yapılan bir araştırmaya göre eğitime ayrılan paranın yaklaşık dört katı, kazanç olarak ekonomiye geri dönmektedir. 
B) Araştırmalar göstermiştir ki eğitim süresini bir yıl artırmak, maliyetinin hemen hemen üç katı bir kazanç sağlamaktadır. 
C) Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalışan bireyin verimliliği neredeyse yüzde on artmaktadır. 
D) Az gelişmiş ülkelerin çoğunda ulusal gelirin aşağı yukarı yüzde beşi eğitime ayrılmaktadır. 
E) Aynı işi yapan, aynı yaş ve iş deneyimine sahip iki kişiden yabancı dil bileni, öbüründen daha verimli olur. 
 www.ekpss.biz


5. Halıcı kızların kök boyalarla boyadığı ipler, kuruması için bahçeye asılmış.
Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz? 
A) kuruyuncaya kadar 
B) kurutulurken 
C) kurumadan önce 
D) kurutmak amacıyla 
E) kurutularak 


6.  (I) Dış dünyaya bağlı sanatçıların, genellikle görü­nen gerçeği değiştiremezler. (II) 1940’lı yılların sa­natçıları da böyledir. (III) Bu kuşağın anlatımı son derece yalındır. (IV) Sanatçılar mecazlara, abartma­lara hemen hiç yer vermemişlerdir. (V) Ancak bu sa­natçılar yaşadıkları ortamı beğenmezler. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.      E) V. 


7. Bir iş yerindeki personelin yönetime katılması …..
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa olasılık anlamı taşır? 
A) Üretkenliği ve morali yükseltir 
B) Bireyde öz güven duygusu oluşturur 
C) Ast-üst ilişkilerini iyileştirebilir 
D) İşten doyum sağlamaya ortam hazırlar 
E) Alınan kararlara uymayı kolaylaştırır


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, denemeyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz özelliklerden söz edilmiştir? 
A) Deneme sözü, çoğu kez bir düşünce zenginliğini, 
bazen de düşünce savrukluğunu içerir. 
B) Söyleşi tadındaki denemeye disiplin kazandırmak ayrı bir ustalık ister. 
C) Denemeci kendini anlatırken zaman zaman okuru edebiyatın arka sokaklarına da götürür. 
D) Deneme türünün değişerek, çeşitlenerek günden 
güne yaygınlık kazandığını söyleyenler var. 
E) Düşüncelere açıklık getiren deneme, okurun bakış açısını zenginleştirir. 


9. (I) Uzakta deniz fenerleri göründü: Biri kırmızı, öbürü yeşil yanan, iki deniz feneri. (II) Geceleyin kıyıya yanaşan teknelere yol gösteriyorlardı kırmızı, yeşil ışıklarıyla. (III) Tekne kaptanları düşünülmemiş, bilincine varılmamış bir saygı duyuyorlardı belki de bu deniz 
fenerlerine. (IV) “Buradan… Buradan…” diye çağıran ve ışıkları durmadan yanıp sönen fenerlerin yardımıyla suları yararak ilerliyordu hepsi. (V) Fenerlere, görevlerini yerine getirdiklerini hissettirmeye çalışırcasına…
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V


10. (I) Bilgisayarlar her ne kadar muhteşem birer teknoloji harikası olsalar da onlara gereğinden fazla güvenmemek gerekir. (II) Beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir arıza, çok emek verdiğiniz bilgilerinizin yok olmasına yol açabilir. (III) Düşünsenize, bir iş adamının müşterilerinin hesap kayıtlarının ya da bir öğrencinin üniversite bitirme tezinin yok olduğunu. (IV) Bir anda onca emek boşa gider. (V) İşte bu riski ortadan kaldırmanın tek ve kesin çözümü tüm bilgileri kopyalayarak yedeklemektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 


11. (I) Aşırı şeker tüketme yanlış bir beslenme biçimidir; vücutta çok fazla insülin salgılanmasına yol açar. (II) Bu da yağ hücrelerinde yağ depolanmasına neden olur. (III) Vücutta kan şekerinin her yükselişinde aynı işlemler tekrarlanır. (IV) Böylece obezite yani 
aşırı şişmanlık ortaya çıkar. (V) Obeziteyi engellemek için rafine şekerin kullanılmadığı bir beslenme biçimini seçmek gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) I. cümlede, bir açıklama yapılmaktadır. 
B) II. cümlede, I.cümlede belirtilen durumun sonucu bildirilmektedir. 
C) III. cümlede, değişmeyen koşullarda aynı durumun yineleneceği belirtilmektedir. 
D) IV. cümlede, bir terimle ilgili yanlış bilgi düzeltilmektedir. 
E) V. cümlede, bir önlemden söz edilmektedir


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? 
A) Elle yazdığı romanı sonra bilgisayara mı aktarmış? 
B) Bu önemli bilgileri bu kadar kısa sürede kimden öğrendin? 
C) Otogara, bilet almak için mi gitmiş? 
D) Her sabah erkenden kalkıp bir saat yürüyüş mü yapıyor? 
E) Söyledikleri doğru da olsa ona artık kim inanır? 


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz cümleye zaman anlamı katmamaktadır
A) Buraya taşınalı iki yılı geçti. 
B) Kurtuluş Savaşı başladığı sırada o, küçük bir çocukmuş. 
C) Gülmekten kasıklarıma ağrılar girdi. 
D) Onu tanıdıkça seveceğini biliyordum. 
E) Bu atölyeyi açarken bana kimse yardım etmedi


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? 

A) Toplantıda, uyulması gereken kurallar belirlendi. 
B) Her zaman bu mağazadan alışveriş yapıyorum. 
C) Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. 
D) Misafir geleceği için hazırlık yaptık. 
E) Ödevlerini akşama kadar bitirdiler. 


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğretim” söz­cüğü yanlış kullanılmıştır? 
A) Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışı­yor. 
B) Okuma – yazma öğretimi televizyondan da ya­pılabilir. 
C) Bu öğretim yılına da birçok sorunla başladık. 
D) Öğretim yöntemleri sürekli bir gelişme içindey­di. 
E) Yurt dışında birkaç yıl resim öğretimi görmüştü.
24. 
A)3/4   B)7/5   C)9/5   D)12/5   E)19/5


25. Alış fiyatı üzerinden % 20 kârla satılan bir mala, bu satış fiyatı üzerinden % 30 indirim uygulanıyor.
Bu malın indirimli satışında, alış fiyatı üzerinden yüzde kaç zarar edilmektedir? 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


26.59. Bir manavdan 5 kg patates ile 3 kg biber alan müşteri 7,5 YTL, 2 kg patates ile 4 kg biber alan müşteriyse 6,5 YTL ödüyor.
Buna göre, 1 kg biber kaç TL dir? 
A) 1,15 B) 1,2 C) 1,25 D) 1,3 E) 1,35 


27. Bir okuldaki öğrencilerin % 80 i İngilizce, % 45 i de 
Fransızca bilmektedir. 
Bu okuldaki öğrencilerin her biri bu dillerden en az birini bildiğine göre, öğrencilerin yüzde kaçı iki dili birden bilmektedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 50 E) 65


28. Bir işi Mehmet 24 günde, Ebru ise 12 günde bitirmektedir.
İkisi beraber bu işe başlayıp 3 gün çalıştıktan sonra Ebru işten ayrıldığına göre, kalan işi 
Mehmet kaç günde bitirir? 
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21


29. Bir miktar paranın 4/5 ‘inin yıllık % 8 den bir yıllık basit faizi 32 TL dir.
Buna göre, paranın tamamı kaç TL dir? 
A) 375 B) 400 C) 450 D) 480 E) 500 


30. 10 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 6 katıydı; 
10 yıl sonraysa 2 katı olacaktır.
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır? 
A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi


31. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanı ile gerçekleşen gelişmelerden biri değildir ? 
A) Devlet rejiminin adı kondu
B) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş oldu
C) Kabine sistemi getirildi
D) Atatürk ilkelerinden ‘Cumhuriyetçilik’ ilkesi kabul edildi
E) Saltanat kaldırıldı


32. Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak işgal edilen ilk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) İstanbul
B) Musul
C) Antep
D) Maraş
E) Konya


33. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzeninde ‘Mecelle’ yerine kabul ettiği kanun hangisidir ?
A) Türk Dil Kurumu 
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Türk Medeni Kanunu
E) Teşkilat-ı Esasiye


34. Aşağıdakilerden hangisinde “Boğazlarla” ilgili bir hüküm yoktur ? 
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Görüşmeleri
C) Montrö Sözleşmesi
D) Sevr Barış Antlaşması
E) Ankara Antlaşması


35. “TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için çıkarılmış olan Hıyanet-i Vatan Kanunu gibi, Cumhuriyet sonrası çıkarılan benzer bir kanunla ayaklanmaların bastırılması amaçlanmıştır.”
Sözü edilen kanun hangisidir ?
A) Takrir-i Sûkun
B) Tevhid-i Tedrisat
C) Teşvik-i Sanayi
D) Türk Medeni Kanunu
E) Fireriler Kanunu


36. “Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi toplantısına katılacak arkadaşlarından meclisin başkanlığına kendisinin getirilmesini istemiştir”
Bununla gerçekleştirmek istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sivas Kongresi kararlarını onaylatmak
B) Halifenin onayını almak 
C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yollarını aramak
D) Damat Ferit’in yeniden hükümet kurmasını sağlamak
E) Sevr Barışının onayını engellemek


37.
I. Kongre başkanının danışmanları
II. Kongreye katılan üyeler 
III. Temsilciler Kurulu 
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 


38. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi, Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır? 
A) İtalya 
B) Yunanistan 
C) ABD 
D) İngiltere 
E) Fransa 


39. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biridir? 
A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi 
B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya geçmesi 
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi 
E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması


40. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın kapsamındadır? 
A) Batı sınırının çizilmesi 
B) Musul’un Irak’a bırakılması
C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi 
E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

Temel Yurttaşlık Bilgisi


41. Devlet memurları kanununa göre sağlık izni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastalanan memura verilen izin
B) Radyoaktif ışınlara maruz çalışanlara yıllık izinlerine ek olarak verilen izin
C) Yakını hastalanan memura refakat için verilen izin
D) Pisikolojik tedavi gören memura verilen izin
E) Dinlenme İzni


42.Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?
A) Memurlar
B) Hakim ve Savcılar
C) Üniversite Öğrencileri
D) Silahlı kuvvetler mensupları
E) Lise Öğrencileri


43.Aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı dava açılabilir?
A) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
B) Yüksek seçim kurulu kararları
C) Yüksek hakem kurulu kararları
D) Olağanüstü hal valisinin işlemleri
E) sıkıyönetim komutanının işlemleri


44. 1982 anayasasında 2010 değişikliğine göre iç hukuk yollarını tüketen kişiler Avrupa İnsan Hakları mahkemesinden önce hangisine başvurabileceklerdir? 
A)YSK 
B)TBMM insan hakları komisyonu 
C)Anayasa mahkemesi 
D)HSYK 
E)Uyuşmazlık mahkemesi


45. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre genel olarak kaç yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilir?
A) 25
B) 21
C)18
D) 20
E) 19
46. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
A) Dernekler
B) Sendikalar
C) Mahkemeler
D) Vakıflar
E) Hepsi


Türk Kültür Ve Medeniyeleri


47. Aşağıdakilerden hangisi Hunların başlattığı Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa’da yeni milletler oluşmuştur.
B) Avrupa’ya giden Türkler aydınlanma Çağı’nı başlatmışlardır.
C) İlkçağ bitip, ortaçağ başlamıştır
D) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir.
E) Avrupa’da feodalite güç kazanmıştır.


48. İlk Türk Bizans yakınlaşması aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde olmuştur? 
A) Kutluk 
B) Uygur 
C) Avrupa Hun 
D) Asya Hun
E)I. Göktürk 


49.  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Emevilerle yaptıkları mücadelelerden dolayı İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını geciktirdiği söylenebilir?  
A)Uygurlar 
B)Göktürkler 
C)Türgişler 
D)Asya Hun devleti 
E)Hazarlar

Türkiye Coğrafyası


50. İç Anadolu Bölgesinde nisan ayının yağışlı, temmuz ayının kurak geçmesi buğday verimini artırmaktadır
Buna göre, bu bölgede buğday verimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A ) Yıl içinde yağışlı geçen gün sayısı
B ) Yıllık yağışın miktarı
C ) Yağışın yıl içinde dağılışı
D ) Yıl içinde düşen yağışın biçimi
E ) Toprağın yağışı sızdırma derecesi


51. Orta kuşak okyanus iklimi her mevsimi yağışlı olan, yazın aşırı sıcakların, kışın aşırı soğukların görülmediği bir iklim tipidir
Buna göre, Türkiye’nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinin hangisinin kıyı kesiminde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklimine benzer özellikler gösterir?
A ) Antalya Bölümü
B ) Ergene Bölümü
C ) Ege Bölümü
D ) Adana Bölümü
E ) Doğu Karadeniz Bölümü 


52. “Güneydoğu Anadolu, tarım ve hayvancılık gelirleri yüksek olan bir bölgedir. Ekili-dikili alanların oranı Türkiye ortalamasının üstünde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden iki kat fazladır.” 
Bu parçada anlatılanlardan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili nasıl bir sonuca ulaşılabilir?
A) Hayvan sayısı en çok olan bölgedir.
B) Yüz ölçümü Doğu Anadolu’dan büyüktür.
C) Yer şekilleri tarıma elverişlidir.
D) Ekonomiye katkısı her alanda en baştadır.
E) Sulu tarımın en yaygın olduğu bölgedir.


53. Türkiye’de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir?
A) Ilıman iklim kuşağında yer alması
B) Yer şekillerinin çeşitliliği
C) Denizlerle çevrili olması
D) Geniş topraklara sahip olması
E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi


54. Doğu Anadolu’da hayvancılık önemli bir yer tutar.
Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Uzun yıllarda kazanılan deneyimlerle
B) Devlet desteği ve özendirmelerle
C) Hayvan ıslahındaki gelişmelerle
D) Sun’î yem teminindeki kolaylıklarla
E) Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla

Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Sosyo Ekonomik Gelişmeler


55. 2015 Dünya kadınlar Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacak?
A)Meksika
B)Arjantin
C)Kanada
D)Paraguay
E)ABD


56.Türkiye’de Avrupa ve Asyayı birbirine bağlayacak 3. Köprüye verilmesi kararlaştırılan isim nedir?

A)Kanuni Sultan Süleyman
B)Mustafa Kemal Atatürk
C)Fatih Sultan Mehmet
D)Mehmet Akif Ersoy
E)Yavuz Sultan Selim


57. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir?

A) İran
B) Irak
C) Suriye
D) Azerbaycan
E) Almanya


58. Türk Lirası (TL)’nda simgeye ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni nedir?
A) Bir çok ülkenin parasında simge var diye
B) Türk Lirası’nın itibarını arttırmak ve tanınmak 
C) Paraya simge yasal bir zorunluluk olduğundan
D) Türk Lirası simgeyle daha güzel görüneceğinden
E) Avrupa birliği kriterlerine uymak için


59. Aşağıdakilerden hangisi Dünya da nükleer güç sahibi olan ülkeler arasında değildir?
A) İngiltere
B) Fransa 
C) Hindistan
D) Hollanda
E) Pakistan


60. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ismi hangi tarihte Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi?
A)2010
B)2011
C)2012
D)2013
E)2014

CEVAP ANAHTARI: 
1)E 2)A 3)C 4)E 5)D 6)B 7)C 8)A 9)C 10)B 11)D 12)E 13)C 14)A 15)E 


16)A 17)D 18)E 19)E 20)D 21)B 22)A 23)C 24)D 25)D 26)C 27)C 28)A 29)E 30)E 


31)E 32)B 33)D 34)E 35)A 36)A 37)C 38)C 39)B 40)A 41)B 42)C 43)D 44)C 45)C


46)C 47)B 48)E 49)C 50)C 51)E 52)C 53)B 54)E 55)C 56)E 57)E 58)B 59)D 60)D

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın