İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

DPB’nin açıkladığı Engelli memur sayısı ne kadar gerçek ?

DPB’nin 2016 Mayıs ayında açıkladığı engelli memur sayısı ile Ekim ayında da halen mayıs verileri yer almaktadır. DPB’nin açıkladığı engelli memur sayısının ne kadar gerçek olduğu akılları karıştırmaktadır.2016 Mayıs ayı verilerine göre engelli memur sayısı ne kadar gerçek?

Daha önceki yazımızda, “2016 yılı Mayıs ayına ait memur ve diğer kamu görevlilerinin verileri açıklanmasına rağmen engelli personel verileri için Nisan ayı verileri açıklanmıştır.” ifadesini kullanmıştık. DPB Mayıs ayı verilerini açıkladı ve Nisan verileri aynen Mayıs ayı verileri olarak yerini aldı. Ekim ayında halen Mayıs verilerine yer verilmesi ise oldukça düşündürücü geliyor.
Yayımlanan bu verilere göre;
1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 4.870, Erkek; 14.030) 18.900
2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 806, Erkek; 938) 1.744
3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 304, Erkek; 1.669) 1.973
4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.354, Erkek; 2.768) 4.122 (Aralık 2.278)
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 22, Erkek; 51) 73
6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 109, Erkek; 1.111) 1.220
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118
Bu rakamlar toplandığında 9.995 kadın ve 33.156 erkek engelli olmak üzere, toplam; 43.151 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, 10 hizmet sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.
Bu rakamlar incelendiğinde 112.603 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.
Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü nasıl belirleniyor?
657 sayılı Kanunun Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşları engelli memur çalıştırmak zorundadır.
Bu bilgiler ışığında DPB tarafından verilen 2016 yılı Mayıs verilerine baktığımızda engelli istihdamına esas alınan memur sayısının 2.132.637, engelli kontenjanının % 3 üzerinden 64.191, çalışan engelli memur sayısının 43.151, açık engelli sayısının ise 21.040 olduğu görülmektedir.
DPB başka bir veride ise engelli memur çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarını ve engelli memur dağılımını belirtmiştir. Ancak, bu Kurum tarafından yayımlanan başka verilerle karşılaştırıldığında verilerin tutarsız olduğu görülecektir. Her şeyden önce, engelli çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarının ve çalışan engellilerin sayısının yer almadığı görülecektir. Yani en basitinden il özel idareleri, belediyeler ve KİT’lerin sayısal verilerinin olmadığı görülecektir. Keşke Ekim ayında Mayıs verileri kamuoyuna açıklanırken veriler de daha dikkatli olunabilseydi. Belki bundan sonra veriler daha dikkatli yayımlanır.
Ahmet Ünlü’nün yazısının tamamı yenisafak.com.tr

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın