İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Birinin facebook hesabını ele geçirmenin suçu

Bir kişinin facebook hesabını ele geçirme veya mail hesaplarına bakmanın suçu Türk Ceza Kanunda nasıl düzenlenmiştir?
Aşağıdaki içerik bir savcı arkadaşımız tarafından memurlar.net için özel olarak oluşturulmuştur.

İnternet günümüz dünyası için artık vazgeçilmez. Gerçek hayatta yapılabilen bir çok eylem ve işlem sanal ağ üzerinden yapılabilmektedir. İnternet kullanımın artması ile beraber sanal aleme ( bilişim alanına ) yönelik düzenleme zorunlu hale gelmiş ve söz konusu alanı esas olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 243-245. maddeleri düzenlemiştir. Bu maddeler ile bilişim alanındaki her tür veri koruma altına alınmıştır. Veri, bilgisayar üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri ( 5651/2) ifade ederken bilişim sistemi ise verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemleri ifade eder. Bir bilişim sisteminden bahsedebilmemiz için donanım ve yazılım unsurlarından oluşan bir bütünün bulunması gerekir.(1) Düzenlemenin amacı vatandaşların telefon, bilgisayar vb. aletlerindeki sosyal ağ ( facebook , twitter vb.), banka hesapları, kişisel verileri dahil bilişim sistemi alanına kaydettikleri verileri güvence altına almaktır.

243/1’e göre bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimse bir aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Örneğin bir kimsenin twitter hesabına girme, email hesaplarını ve mesajlarını kontrol etme, telefona fiziken girip mesajlaşmalara bakma, hacker marifetiyle bir bilgisayardaki verilere uzaktan girme eylemleri bu kapsamda değerlendirilir. Buradaki girmek eylemiyle bilişim sistemlerinin oluşturduğu soyut sanal alana girmektir. (2) Bu fiziken olabileceği gibi hacker marifetiyle de olabilir. Bilişim sistemlerine girme esnasında başka bir suç da işlenirse ayrıca bundan da cezalandırılır. Örneğin bir bilgisayara girip kişisel veriler de ele geçirilmişse, örneğin kişinin fotoğrafları alınmışsa, ayrıca TCK 136. maddesindeki kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu da işlenmiş olur. Bu halde 2 yıldan 4 yıla yargılama yapılır. (3) Bilişim sistemine erişim esnasında kasıt olmaksızın bazı veriler yok olmuşsa 243/3’e göre fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç)

TCK 244. maddede ise bilişim sistemlerinin düzenli işleyişi koruma altına alınmıştır. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örneğin bir bilgisayarın fişini çekmek, elektriğini keserek onu ulaşılmaz kılmak, uzaktan bağlantı ile bilgisayara erişimi engellemek veya bozmak, bir bilgisayarı baltayla parçalayıp onu kullanılmaz kılmak birinci fıkradaki suça vücut verir; ama failin kastı mala zarar verme ise 151. maddedeki mala zarar verme suçu gerçekleşir. (4) Birinci fıkra bilişim sisteminin tamamını koruma altına alırken ikinci fıkra bilişim sistemindeki verileri koruma altına almıştır. İkinci fıkraya göre bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis hapis cezası ile cezalandırılır. Örneğin bir telefondaki mesajlaşmaları veya fotoğrafları silmek, bilgisayardaki hard diski kırmak veya kendisindeki verileri silmek, sosyal ağ şifrelerini değiştirerek kendisini ulaşılmaz kılmak veya bazı verileri kaydetmek bu fıkra kapsamına girmektedir. Kaydedilen verilen eğer kişisel verilerse ( örneğin kişisel mesajlaşmalar veya özel alan dair fotoğraf ya da diğer veriler) ayrıca TCK 135. maddedeki kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan da cezalandırılır.

Kaynaklar:
1 Mustafa Albayrak, Notlu Atıflı Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 14. Baskı, Adalet Yayınevi Haziran-2015, s.1213-1214
2 Murat Volkan Dülger. Bilim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 2. Baskı Seçkin Yayıncılık, Ekim-2012, s.61
3 Y. 12. CD 23.06.2014 t., E. 2013/27545 – K. 2014/15375
4 Erol Güngör Yüksel, TAA Bilişim Suçları Ders Notları, s.21

Kanun maddeleri
Bilişim sistemine girme
Madde 243 – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244 – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

www.memurlar.net

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın