İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bennur Karaburun dan Engellilere Yönelik Açıklaması

Engellilik, Türkiye’de çok değil bundan on-onbeş yıl öncesine kadar pek de gündemde olmayan bir konu iken 2002’de başlayan Ak Parti hükümetleri ile birlikte artık medeni hizmetin, insanlık anlayışının, gelişmişlik göstergesinin temel noktası haline gelmiştir. Bu şuurla devletimiz engelli bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddederek Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’ye imza koymuş, bu konuda alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı ilkesini Anayasa ile güvence altına almıştır.
Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirdiğimiz sosyal politikalarla, engellilerimizin yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten, onları başarıya ulaştıran tedbirleri hayata geçirdik. Hak eksenli yaklaşımla sağladığımız tüm hizmetlerde, engellilerimizin sosyal hayata tam katılımlarını amaçladık. Engellilik konusu, eğitimden istihdama, erişilebilirlikten bakım hizmetlerine kadar hayatın birçok farklı boyutunu içinde barındıran bir alan… Öncelikli hedefimiz ve engelliler politikamızın çerçevesi engelli bireylerin toplum hayatına etkin katılımını sağlamak, insan haklarına dayalı, ayrımcılıkla mücadeleyi esas alan ve fırsat eşitliği temelinde var olan haklarını eksiksiz kullanabilmelerini sağlamaktır.
Çağımızda engelli bireylerin toplum hayatına etkin katılımının en önemli koşullarından birisi, çalışma hayatında yer almalarının sağlanmasıdır. Son on yıla ilişkin engellilerin istihdamının desteklenmesi konusu, devletimizin ve Bakanlığımızın ele aldığı en öncelikli konular arasında yer almış ve yeni yasal düzenlemeler ve uygulamalar ile engelli istihdamının artmasına önemli katkılar sağlanmıştır. İlki 2012 yılında yapılan merkezi engelli memur sınavları ile engelli memur sayısında kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. Bu kapsamda 2002 yılın da kamu kurumların da çalışan engelli memur sayısı 5.777 iken 2016 yılı ekim ayı itibariyle bu rakam 48.963’e yükselmiştir. Diğer taraftan zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla, mali ve vergisel teşvikleri içeren Korumalı İşyerleri mevzuatı yakın zamanda gözden geçirilmiştir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın