İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Belediyelerin personel alımı, İçişleri Bakanlığına takıldı

İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar için 2006 yılında düzenleme yapılmıştı. Buna göre, bu kurumlar, KPSS puanını baz alınarak 3 katı aday arasından yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre personel alabilecekti. Ancak, Danıştay ilgili maddeleri iptal etmişti.

Maddelerin yürürlük kazanması ve dava açılması arasındaki sürede, madde hükmü gereğince İçişleri Bakanlığınca Yönetmelik çıkarılmış ve bazı mahalli idarelere personel alımı yapılmıştı.

Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu maddeler iptal edilmiş, Başbakanlığın temyiz talebi üzerine 06/02/2014 tarihli ve E:2010/2803 ve, K.: 2014/271 sayılı karar ile davacı Konfederasyonun söz konusu dava ile ilgili dava ehliyetinin olmaması gerekçesi ile bozulmuştur. Daha sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015 tarihli ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile ret edilmiştir.

Bu yargılama sürecinin sonucunda söz konusu Genel Yönetmeliğin 27/A-B-C-D maddeleri yürürlük kazanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı mahalli idarelerin KPSS yerleştirme taleplerini 2014/2 KPSS yerleştirmesinden bu yana almamış, mevcut durum ile ilgili İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı Yönetmelik çerçevesinde mahalli idarelerin personel alım yapması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak, İçişleri Bakanlığı bu güne kadar Yönetmelik çıkarmamış, dolayısıyla mahalli idareler de merkezi yerleştirme talebinde bulunamadığından B Grubu kadrolarına alım gerçekleştirememiştir. Zabıta memuru ve itfaiye eri başta olmak üzere bu açıklarını 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yaparak veya açıktan/naklen personel atayarak gidermeye çalışmışlardır.

2012-2015 arası dönem merkezi yerleştirmelerde mahalli idarelerin kadro adetleri:

YERLEŞTİRME DÖNEMİ ADET
2012/1 735
2012/2 857
2013/1 1.019
2013/2 331
2014/1 97
2014/2 Yok
2015/1 Yok
2015/2 Yok

Sonuç olarak, söz konusu yargısal süreç sonunda merkezi yerleştirme dışına çıkan mahalli idarelerin personel alımlarını gerçekleştirebilmeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik mahalli idareler ve adaylarca merakla beklenilmektedir.

www.memurlar.net

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın