İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bel fıtığına engel derecesini yüzde kaç verirler?

 Bel fıtığına engel derecesini yüzde kaç verirler?

Soru: 

L5 diskinden bel fıtığı ameliyatı oldum. ameliyat başarılı geçti. ancak tüm gün masa başında çalışıyor olmama bağlı olarak ağrılarım devam ediyor. özellikler havalara bağlı olarak dönem dönem çok artıyor. Doktorlar günlük yaşantımdaki pek çok şeyi daha dikkatli yapmamı getirecek kısıtlamaların ameliyatın normal bir getirisi olduğunu söylüyor. ayrıca boynumdanda fıtık tedavisi oldum ve tamamen düzelmesi söz konusu değil bu şikayetlerin özürlü raporu alırken herhangibir değerlendirmeye tabi tutulup tutulmadığını bilmek istiyorum. Gözümden %32 özür raporum var. yeni bir rapor başvurusunda fıtıkla ilgili sorunlarım nedeni ile toplamda rapor oranıma bir ilave olur mu

iyi çalışmalar dilerim.

Cevap: 

Bel fıtığı konusunda Sakatlık oran cetvelinde aşağıdaki verilere göre oran verilmektedir; aşağıdaki oranlardan size uygun olanı görmeyle ilgili % 32 aldığınız özür oranı ile balthazar formulü kullanılarak birleştirilir. Tek bir oran verilir.

Tablo 1.1- Lomber omurganın özürlülük oranları (yaralanma modeli).

1: Klinik bulgu,nörolojik kayıp, yapısal bozukluk ve kırık yoktur: % 0

2: Öykü ve muayenebulguları spesifik travma veya hastalık ile ilişkilidir; belirgin adale spazmıvardır, omurga hareketliliği asimetrik olarak azalmıştır veya radiküler ağrıvar ancak objektif bulgu yoktur; yapısal bütünlükte bozulma yoktur veya Hastadaklinik olarak belirgin radikülopati ve görüntüleme tetkiklerinde aynı seviyedeve tarafta herniye disk vardır ancak konservatif tedavi ile düzelmiştir veya

Kırıklar: (1) birvertebrada %25’den az vertebra kompresyonu (2) dislokasyon olmaksızın posterioreleman kırığı (3) vertebra cisminde kırık olmaksızın yer değiştiren spinöz veyatransvers proses kırığı.: % 8

3: Belirginradikülopati bulguları vardır, dermatomal dağılımda ağrı, duyu kaybı, reflekskaybı, kuvvet kaybı, unilateral atrofi vardır, bulgular elektrodiagnostiktestler ile gösterilmiştir Veya Klinik radikülopati bulguları ile uyumlu,görüntüleme teknikleri ile gösterilmiş, aynı seviye ve aynı tarafta diskhernisi veya cerrahi ile düzelen radikülopati öyküsü vardır Veya Kırıklar: (1)bir vertebra cisminde %25-50 arası kompresyon kırığı, (2) spinal kanalıetkileyen posterior eleman kırığı. Her iki durumda da kırık yapısal bütünlüğü bozmadan iyileşir.. : % 13

4: Hareketsegmentinin bütünlüğünde bozulma olması; fleksiyon-ekstansiyon grafilerinde 2 komşu vertebrada öne-arkaya 5mm’den fazla hareket olması veya tutulan hareket segmentinde bitişik hareket segmentine göre 11 dereceden daha fazla açısal hareket olması. Lumbosakral eklemin yapısal bütünlüğünde L4-5’de 15 derecedenfazla açısal hareket olması ile tanımlanan kayıp olması. Kas spazmı ve ağrımevcuttur. Veya Kırıklar: (1) nörolojik bulgu olmaksızın bir vertebrada %50’den fazla kompresyon (2)nörolojik motor bozukluk olmaksızın fraktur veyadislokasyonla birlikte çok seviyeli omurga segment yapısal bozukluğu : % 23

5: Kategori III veIV’ün kriterlerini karşılar, hem radikülopati hem hareket segmentininbütünlüğünde bozulma vardır; kategori III’deki gibi alt ekstremitelerde atrofiveya dermatomal dağılım ile uyumlu refleks kaybı, ağrı ve/veya duyudeğişiklikleri veya elektronöromyografik bulgular ve kategori IV’deki gibihareket segmentinin bütünlüğünde bozulma Veya Kırıklar: (1) tek taraflınörolojik bulgu ile birlikte bir vertebra gövdesinde %50’den fazla kompresyon:% 25

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın