İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bakanlıktan Engellilere Yönelik Düzenlemelerle İlgili Duyuru!

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 87307621/402.03.02/339

Konu: Engelli Bireylere Yönelik Düzenlemeler Hk.

.. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

İlgi: a) 18.01.2016 tarihli ve E.134 sayılı yazımız.

b) Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 28.01.2016 tarihli ve 213 sayılı yazısı.

c) 2014/09 sayılı Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Genelgesi.

Bilindiği üzere, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımız tarafından 2012 yılında yayımlanan

“Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler îçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi”

doğrultusunda
Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Formu

hazırlanarak tüm sağlık tesisleri Genel Sekreterlikler tarafından her ay düzenli olarak denetlenmekte, TSİM’ e (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) veri girişleri yapılmakta ve Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.
Yapılan denetleme ve incelemeler sonucunda Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin 2015 yılı itibariyle ulaşılabilirlik düzeyi ortalaması %56 olarak tespit edilmiş olup, Bakanlığımız/Kurumumuz hedefleri arasında ulaşılabilirlik düzeyinin artırılması yer almaktadır.

Bu sebeple engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için ilk olarak tercih ettiği Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye- Yetkili Sağlık Tesislerinde gerekli iyileştirme çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının sağlanması hususları ilgi (a) sayılı yazımızda belirtilmiştir.

İlgi (b) sayılı yazıda ise; Genel Sekreterliklerce değerlendirmenin bu kapsamda yapılması mali kaynak israfına mahal verilmemesi ve atıl kapasite oluşturulmaması adına bağlı sağlık tesislerinin yeni yatırımları da dikkate alınarak, ilgili Rehber doğrultusunda gerekli düzenlemelerin, ilgi (c) de belirtilen Genelge hükümlerine uygun yürütülmesi belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Tesisleri ulaşılabilirlik düzeylerinin belirtildiği liste Kurumumuz web sitesinde yayınlanmakta olup, öncelikle bu sağlık tesislerinin ilgili Rehber doğrultusunda; engelli odası, engelli tuvaleti, engelli otoparkı, bilgilendirme, yönlendirme, uyarma amaçlı bilgilendirme işaret ve sistemlerinin bulunması, işaret dili bilen personel ve hasta yönlendirme personeli mevcut olması öncelikli olmak üzere rehberde yer alan standartların sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu itibarla Genel Sekreterlikler tarafından yapılan denetlemelerde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda, 2014/09 sayılı Genelge dikkate alınarak yukarıda belirtilen öncelikli alanlarda iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi için mali bütçenin hazırlanarak Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Daire Başkanlığına ivedilikle iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:

89 Kamu Hastaneleri Birliği

Genel Sekreterliği

YAZININ ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

engellilersitesi.com

2 Yorum

Bir yanıt yazın