İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Adalet Bakanlığı ÖMSS'de atananlardan istenen belgeleri açıkladı

Adalet Bakanlığı ÖMSS’de atananlardan istenen belgeleri açıkladı. Konuya ilişkin duyuru aşağıdadır.

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
14/03/2013 tarihinde ÖMSS ve kura sonucu memur, santral memuru ve hizmetli
unvanında adliyelere yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
yerleştirildikleri adliyelerin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Başvuru esnasında ilgililerden alınacak belgeler
1) Başvuru dilekçesi (Ek 1),
2) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslı gösterilmek suretiyle komisyonca
tasdik edilmiş sureti de kabul edilir.),
3) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az
%40 oranında özürlü bulunduğunu gösteren özürlü sağlık kurulu raporu,
4) Santral memuru unvanında yerleşenler için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı santral
elemanı yetiştirme sertifikası,
5) Askerlik durumu beyanı (Askerlik yapmış ise terhis belgesi)(Ek 2),
6) Mal bildirim formu,
7) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu(Ek 3),
8) ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi,
9) 2 adet resim,
10) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
EKLER
http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2013/mart/omssduyuru.pdf

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın