İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

3 Kurum 2015/2 Ekpss İle Atananlardan İstenecek Belgeleri Açıkladı!

2015/2 EKPSS İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

2015/2 EKPSS ile Bakanlığımıza Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2015/2 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımızın taşra teşkilatında açık bulunan Memur kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin; 08/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurtdışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
“Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane başhekimliği tarafından onaylanmış sureti,
Adli sicil kayıt belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6 (Altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebatında),
EK-1 NOLU DİLEKÇE
MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ
ETİK SÖZLEŞMESİ
Varsa ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,
Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı ise Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU
Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yapılan açıklama ise şu şekilde;

Spor Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama

1. ÖSYM tarafından 2015/2 EKPSS tercih sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatına yerleştirilen adaylar ekte bulunan Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 21/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için (Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

3. Bu konuyla alakalı tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

İŞ TALEP FORMU
MAL BİLDİRİMİ FORMU
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA, 2015/2 EKPSS İLE ATANANLARDAN İSTENEN BELGELER

2015/2 EKPSS – Kura tercihlerinin açıklanması sonrasında Bakanlıklar atananlardan isteyecekleri belgeleri açıklamaya başladılar. İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklama aşağıda yer almakta olup, bu Bakanlığa atananlar belgeleri hazırlamakla sorumludur. İşte o açıklama ve belgeler;

İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklama;

E-Kpss yerleştirme sonuçlarına göre İçişleri Bakanlığı kadrolarına yerleştirilenlerden istenilen belgeler ektedir.

EKLER :
1- İstenilen Belgeler
2- Atama Başvuru Formu
3- Mal Bildirim Formu
4- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın