İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

1 Kasım seçimlerinde görevlilerin alacağı ücret

 

 

1 Kasım genel seçimlerinde görev alacak kişilere ne kadar ücret verilecek?

Ücretler hangi tarihe kadar ödenecek ve nereden alınacak?

Hangi görevlilere ücret verilmeyecek?

İşte bu soruların cevabı:

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi”nin 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1/7/2015 – 31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere (0,083084) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 2015/1495 sayılı kararı üzerine 1 Kasım genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

-Baskan ve Üyeler 166,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 83,00

– İkinci Derecede Sorumlu Görevlilerr (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 79,00

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 77,00

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 74,00

-Şoför ve Hizmetliler 68,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 83,00

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 68,00

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 79,00

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 74,00

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 68,00

– Askı Yeri Görevlileri 63,00

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

C) SANDIK KURULLARI

– Başkan 77,00

– Üye 68,00

D) BİNA SORUMLULARI 77,00

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 06/10/2015 tarih ve 2015/1880 sayılı kararı üzerine 1 Kasım genel seçimlerinde görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 2 (iki),

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 1 (bir),

d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),

gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilecek listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine iki (2) gündelik ödenir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere üç (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kimlere ücret ödenmeyecek?

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

Ücretler hangi tarihe kadar hesaplara yatacak?

Milletvekili Genel Seçimi için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 23 Aralık 2015 Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 25 Aralık 2015 Cuma günü itibariyle malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, ilçe seçim kurulu tarafından PttBank aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin alacağı ücretler şu şekildedir:

-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 77×3= 231 TL

-Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 77X2= 154 TL

-Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 68X2= 136 TL

-Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 68X1= 68 TL

-Siyasi parti üyelerine: 68×1= 68 TL

Ücret ödenecektir.

/Cihan DOĞAN/ Memurlar.net

 

www.memurlar.net

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın