Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

http://www.kamu24.net/images/haberler/2017/12/milli-savunma-bakanligi-memur-alim-ilani.jpg MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA 2017 YILI MEMUR ALIMLARI ORJİNAL BAŞVURU KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ.. Başvuru Tarihleri 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018

Konuyu değerlendir: Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

5 üzerinden 5,00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 80 kez incelendi.

 1. Üyelik tarihi
  Kasım.2012
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  3.310

  Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı


  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI,
  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
  VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA
  2017 YILI
  MEMUR ALIMLARI
  ORJİNAL BAŞVURU KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ..
  Başvuru Tarihleri
  28 Aralık 2017-12 Şubat 2018
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Danışma Adresi MSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620
  İrtibat Telefonu (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
  Genel Ağ (İnternet) Adresi www.msb.gov.tr
  İÇİNDEKİLER
  SIRA
  NO
  BAŞLIK SAYFA
  NO
  1. DEVLET MEMURU HAKKINDA BİLGİ 3
  2. GENEL HUSUSLAR 3
  3. BAŞVURU
  a. Kimler Başvurabilir? 3
  b. Başvuru Koşulları 3
  c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 4
  ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 5
  4. SEÇİM AŞAMALARI
  a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 5
  b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 5
  c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 5
  ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 6
  d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? 6
  e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 7
  f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 7
  5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 7
  6. TABLOLAR
  TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ
  TABLO-2 KONTENJAN VE NİTELİK KODLARI
  1. DEVLET MEMURLUĞU HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;
  Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.
  Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  a. Devlet memuru olma süreci;
  T emin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2'de hangi unvanlar için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
  İşlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur.
  On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
  Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
  b. Özlük hakları;
  Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir.
  2. GENEL HUSUSLAR
  a. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1'deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 28 Aralık 2017 - 12 Şubat 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
  b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2'dedir.
  c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
  ç. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
  d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.
  3. BAŞVURU
  a. Kimler Başvurabilir
  (1) Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2'de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
  (2) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'ne alımı yapılacak 100 memur kadrosu için, kılavuzda güncelleme yapılacaktır. Adaylar, yapılacak güncellemeleri www.msb.gov.tr adresinden takip ederek başvurularını güncelleyebilecek/yeni başvuru yapabileceklerdir.
  b. Başvuru Koşulları
  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
  (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  (b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  (ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
  (2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,
  (3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
  (4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince;
  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,
  (5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
  (6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
  (7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
  NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)
  c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
  (1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihi saat 17.00'a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
  (2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip "Başvurumu Kaydet" sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
  (3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
  (4) 26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
  (5) Ön başvurusu kabul edilen adaylar , 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara'da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
  (6) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS'den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.
  ç . Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
  (1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.
  (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
  (3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  4. SEÇİM AŞAMALARI
  a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
  Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) , kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
  b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
  Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman bilahare www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
  c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getire ceksiniz?
  Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1'inci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).
  (1) Sınav Çağrı Belgesi,
  (2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  (3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
  (4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,
  (5) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,
  (6) Erkek Adaylar İçin;
  (a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
  (b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
  (c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
  (7) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),
  (8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
  (9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
  (10) 12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).
  ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
  Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak personel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.
  (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
  Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
  (2) Uygulamalı Sınav:
  (a) Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.
  (b) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.
  (c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
  (3) Mülakat sınavı (Görüşme):
  (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.
  (b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
  d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
  (2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
  (3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
  (4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adaylarınwww.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).
  (5) Yapılan sınavlar sonuçları, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
  e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Adaylar ın sağlık raporu işlemleri için, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
  (2) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ih bar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore;
  Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.
  (3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
  f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Gerekli görüldü takdirde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
  (2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
  5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
  a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
  b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
  c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra "Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu'nu" tıklayarak dolduracaklardır.
  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
  S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
  1 T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. "Başvuru Güncelleme" safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  2 Adı Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
  3 Soyadı Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
  4 Kimlik
  Bilgileri
  (e-devlet
  Baba Adı Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
  5 Anne Adı Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
  6 sayfası
  üzerinden
  alınacaktır.)
  Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
  7 Doğum Yeri Nüfus cüzdanınızın "doğum yeri" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
  8 Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Nüfus cüzdanınızın "nüfusa kayıtlı olduğu" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
  9 Cilt Numarası Nüfus cüzdanınızın "Cilt No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  10 Aile Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın "Aile Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğ inde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  11 Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın "Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  12 Cinsiyet Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
  13 Aile Bilgileri Gazi veya şehit eş veya çocuğu musunuz? Bu alana gazi veya şehit eş veya çocuğu iseniz "EVET", değilseniz "HAYIR" seçeneğini işaretleyiniz.
  14 Sürekli İkamet Adresi Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde "Adres Kayıt Sistemine" kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
  15 Posta kodu Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
  16 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
  17 İletişim
  Bilgileri
  İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
  18 E-posta (e-mail) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
  19 Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
  S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
  20 Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
  21 Eğitim Durumu (Lise ve Dengi Okul) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  22 Eğitim Durumu (Ön Lisans ve MYO) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  23 Eğitim
  Bilgileri
  Eğitim Durumu (Lisans ve Lisans Üstü) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  24 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz.
  Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
  25 Yabanci Dil Seviyesi Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
  26 Tercih ettiği Unvan Tercih ettiğiniz unvanı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Sadece bir unvan tercih edilecektir.) (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe Kayıt-Kabul aşamasında
  adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)
  27 Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorum İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
  Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.msb.gov.tr Genel Ağ adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. "Sonuçları veya çağrıyı görmedim" gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını Genel Ağdan takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan,
  asil ve yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
  2017 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ
  S.No. Faaliyet Tarih
  1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 (Saat 17.00'a kadar.)
  2 Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 26 Şubat 2018'den sonra
  3 Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulundurması 12 Mart 2018 tarihine kadar
  4 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 19 Mart 2018'den sonra
  5 Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav) Müteakiben Yayımlanacaktır.
  6 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) Müteakiben Yayımlanacaktır.
  NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
  ÖNEMLİ NOT:
  1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra "ONAY" sayfasındaki bilgile ri kontrol ederek "KAYDET" düğmesine basınız.
  2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
  3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, "Ön Başvuru Sorgulama" seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.
  4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından "Ön Başvuru Güncelleme" seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsi niz.
  5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz "Aday Numaramı Unuttum" seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı , sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Aday Numarasını Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.

  Başvuru kılavuzun pdf formatında tamamına ulaşmak için TIKLAYIN
  Lütfen Özel Mesajla soru sormayınız. Sitemizde konu açarak sorularınızı sormanız sizinle aynı durumda olan bir çok kardeşimize fayda sağlayacak aynı zamanda daha çok cevap alma hakkınız doğacaktır. Soru sormak için TIKLAYIN
 2. 28.Aralık.2017, 18:04
  #1

  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI,
  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
  VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA
  2017 YILI
  MEMUR ALIMLARI
  ORJİNAL BAŞVURU KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ..
  Başvuru Tarihleri
  28 Aralık 2017-12 Şubat 2018
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Danışma Adresi MSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620
  İrtibat Telefonu (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
  Genel Ağ (İnternet) Adresi www.msb.gov.tr
  İÇİNDEKİLER
  SIRA
  NO
  BAŞLIK SAYFA
  NO
  1. DEVLET MEMURU HAKKINDA BİLGİ 3
  2. GENEL HUSUSLAR 3
  3. BAŞVURU
  a. Kimler Başvurabilir? 3
  b. Başvuru Koşulları 3
  c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 4
  ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 5
  4. SEÇİM AŞAMALARI
  a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 5
  b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 5
  c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 5
  ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 6
  d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? 6
  e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 7
  f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 7
  5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 7
  6. TABLOLAR
  TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ
  TABLO-2 KONTENJAN VE NİTELİK KODLARI
  1. DEVLET MEMURLUĞU HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;
  Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.
  Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  a. Devlet memuru olma süreci;
  T emin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2'de hangi unvanlar için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
  İşlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur.
  On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
  Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
  b. Özlük hakları;
  Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir.
  2. GENEL HUSUSLAR
  a. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1'deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 28 Aralık 2017 - 12 Şubat 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
  b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2'dedir.
  c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
  ç. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
  d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.
  3. BAŞVURU
  a. Kimler Başvurabilir
  (1) Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2'de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
  (2) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'ne alımı yapılacak 100 memur kadrosu için, kılavuzda güncelleme yapılacaktır. Adaylar, yapılacak güncellemeleri www.msb.gov.tr adresinden takip ederek başvurularını güncelleyebilecek/yeni başvuru yapabileceklerdir.
  b. Başvuru Koşulları
  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
  (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  (b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  (ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
  (2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,
  (3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
  (4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince;
  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,
  (5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
  (6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
  (7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
  NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)
  c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
  (1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihi saat 17.00'a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
  (2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip "Başvurumu Kaydet" sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
  (3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
  (4) 26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
  (5) Ön başvurusu kabul edilen adaylar , 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara'da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
  (6) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS'den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.
  ç . Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
  (1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.
  (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
  (3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  4. SEÇİM AŞAMALARI
  a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
  Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) , kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
  b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
  Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman bilahare www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
  c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getire ceksiniz?
  Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1'inci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).
  (1) Sınav Çağrı Belgesi,
  (2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  (3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
  (4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,
  (5) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,
  (6) Erkek Adaylar İçin;
  (a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
  (b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
  (c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
  (7) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),
  (8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
  (9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
  (10) 12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).
  ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
  Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak personel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.
  (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
  Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
  (2) Uygulamalı Sınav:
  (a) Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.
  (b) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.
  (c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
  (3) Mülakat sınavı (Görüşme):
  (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.
  (b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
  d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
  (2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
  (3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
  (4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adaylarınwww.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).
  (5) Yapılan sınavlar sonuçları, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
  e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Adaylar ın sağlık raporu işlemleri için, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
  (2) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ih bar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore;
  Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.
  (3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
  f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Gerekli görüldü takdirde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
  (2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
  5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
  a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
  b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
  c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra "Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu'nu" tıklayarak dolduracaklardır.
  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
  S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
  1 T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. "Başvuru Güncelleme" safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  2 Adı Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
  3 Soyadı Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
  4 Kimlik
  Bilgileri
  (e-devlet
  Baba Adı Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
  5 Anne Adı Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
  6 sayfası
  üzerinden
  alınacaktır.)
  Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
  7 Doğum Yeri Nüfus cüzdanınızın "doğum yeri" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
  8 Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Nüfus cüzdanınızın "nüfusa kayıtlı olduğu" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
  9 Cilt Numarası Nüfus cüzdanınızın "Cilt No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  10 Aile Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın "Aile Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğ inde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  11 Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın "Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
  12 Cinsiyet Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
  13 Aile Bilgileri Gazi veya şehit eş veya çocuğu musunuz? Bu alana gazi veya şehit eş veya çocuğu iseniz "EVET", değilseniz "HAYIR" seçeneğini işaretleyiniz.
  14 Sürekli İkamet Adresi Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde "Adres Kayıt Sistemine" kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
  15 Posta kodu Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
  16 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
  17 İletişim
  Bilgileri
  İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
  18 E-posta (e-mail) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
  19 Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
  S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
  20 Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
  21 Eğitim Durumu (Lise ve Dengi Okul) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  22 Eğitim Durumu (Ön Lisans ve MYO) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  23 Eğitim
  Bilgileri
  Eğitim Durumu (Lisans ve Lisans Üstü) 2016 yılı KPSS'ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
  24 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz.
  Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
  25 Yabanci Dil Seviyesi Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
  26 Tercih ettiği Unvan Tercih ettiğiniz unvanı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Sadece bir unvan tercih edilecektir.) (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe Kayıt-Kabul aşamasında
  adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)
  27 Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorum İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
  Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.msb.gov.tr Genel Ağ adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. "Sonuçları veya çağrıyı görmedim" gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını Genel Ağdan takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan,
  asil ve yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
  2017 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ
  S.No. Faaliyet Tarih
  1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 (Saat 17.00'a kadar.)
  2 Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 26 Şubat 2018'den sonra
  3 Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulundurması 12 Mart 2018 tarihine kadar
  4 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 19 Mart 2018'den sonra
  5 Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav) Müteakiben Yayımlanacaktır.
  6 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) Müteakiben Yayımlanacaktır.
  NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
  ÖNEMLİ NOT:
  1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra "ONAY" sayfasındaki bilgile ri kontrol ederek "KAYDET" düğmesine basınız.
  2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
  3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, "Ön Başvuru Sorgulama" seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.
  4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından "Ön Başvuru Güncelleme" seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsi niz.
  5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz "Aday Numaramı Unuttum" seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı , sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Aday Numarasını Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.

  Başvuru kılavuzun pdf formatında tamamına ulaşmak için TIKLAYIN
  Twitter Facebook Google+