Reklam alanı-1
Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Maliye giyecek yardımı miktarlarını açıkladı

Maliye Bakanlığı giyecek yardımına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı. http://memurlar.net/common/news/images/500884/headline.jpg TC. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 45516914-110.01.16.03- 1456 10/02/2015 Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması.

Konuyu değerlendir: Maliye giyecek yardımı miktarlarını açıkladı

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1375 kez incelendi.

 1. Üyelik tarihi
  Kasım.2012
  Nereden
  Osmaniye
  Mesajlar
  3.310

  Maliye giyecek yardımı miktarlarını açıkladı

  Maliye Bakanlığı giyecek yardımına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı.  TC.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

  Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3] 1456 10/02/2015
  Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması.

  BAKANLIĞINA

  MÜSTEŞARLIĞINA

  REKTÖRLÜĞÜNE

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  VALİLİĞİNE

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan "Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi" Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

  2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.

  3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan "Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi " Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

  ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

  Takım elbise 141,16 TL
  Tulum 27,11 TL
  Ayakkabı 39,85 TL
  Yağmurluk 30,67 TL
  Atkı 5,40 TL
  Eldiven 3,46 TL
  Toplam 247,65 TL
  tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

  ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

  Takım elbise 141,16 TL
  Ayakkabı 39,85 TL
  Toplam 181,01 TL
  tutarında ödeme yapılacaktır.
  4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre "03.2.5.01- Giyecek Alımları" ya da "03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları" ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise "01.1.4.01- Sosyal Haklar" ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

  5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

  6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

  Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

  Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı


  kaynak www.memurlar.net
  Lütfen Özel Mesajla soru sormayınız. Sitemizde konu açarak sorularınızı sormanız sizinle aynı durumda olan bir çok kardeşimize fayda sağlayacak aynı zamanda daha çok cevap alma hakkınız doğacaktır. Soru sormak için TIKLAYIN
 2. 12.Şubat.2015, 10:46
  #1
  Maliye Bakanlığı giyecek yardımına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı.  TC.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

  Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3] 1456 10/02/2015
  Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması.

  BAKANLIĞINA

  MÜSTEŞARLIĞINA

  REKTÖRLÜĞÜNE

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  VALİLİĞİNE

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan "Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi" Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

  2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.

  3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan "Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi " Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

  ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

  Takım elbise 141,16 TL
  Tulum 27,11 TL
  Ayakkabı 39,85 TL
  Yağmurluk 30,67 TL
  Atkı 5,40 TL
  Eldiven 3,46 TL
  Toplam 247,65 TL
  tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

  ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

  Takım elbise 141,16 TL
  Ayakkabı 39,85 TL
  Toplam 181,01 TL
  tutarında ödeme yapılacaktır.
  4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre "03.2.5.01- Giyecek Alımları" ya da "03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları" ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise "01.1.4.01- Sosyal Haklar" ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

  5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

  6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

  Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

  Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı


  kaynak www.memurlar.net
  Twitter Facebook Google+

Benzer Konular

 1. Devletten Engelliye Evlilik Yardımı var mı?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Genel Konular / Diğer
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2016, 14:12
 2. Memurların 2016 giyecek yardımı tutarları
  Konu Sahibi MuTeBer Forum Engelli Memurlar - Diğer
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mart.2016, 10:22
 3. İşe yeni başlayan hizmetli memura giyecek yardımı var mı?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Çalışan Engelli Memurlar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Mart.2014, 19:11
 4. 40 engelliye tekerlekli sandalye yardımı
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum Engelli Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Haziran.2011, 19:52
 5. Eğitim Yardımı Başvuruları Başladı
  Konu Sahibi okyanus Forum İlanlar, Duyurular
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Eylül.2010, 17:46